ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

Ailenin de her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir.

Aile danışmanlığının amacı, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlayacak yeni beceriler kazanmalarını sağlamaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar. Bu nedenle, ailede yaşanan sorunların çözüm sürecinde ailenin tüm fertleri belirleyici bir rol taşır.

Eşler arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşanan bu tür sorunların  çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak, aile danışmanlığının amaçları arasındadır.


© 2015 Ametist Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi