SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği,  sosyal bir varoluşa sahip olmasıdır. İnsanın diğer insanlarla birlikte gelişme, değişme, öğrenme; daha doğrusu başkaları ile birlikte yaşama zorunluluğu vardır.

Geçmişte daha yavaş değişen toplumsal yapıda belli sosyal beceriler daha küçük toplumsal dokular içerisinde kazanılıp kullanılmaktaydı. Günümüzde ise, bir taraftan hızlı değişim diğer taraftan insanların sosyal ve mekansal hareketliliği, yapılan işlerin karmaşıklığı ve farklı yapılarda işbirliğini gerektirmesi kişinin belli sosyal becerilere sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.

Öncelikle sahip olunması gereken sosyal beceriler şunlardır:

  • İletişim kurma becerisi
  • Kendini ifade edebilme
  • Sosyal ortamlarda rahat olabilme
  • Kendine güven duygusu
  • Arkadaşlık kurabilme ve sürdürebilme

Sosyal beceri eksikliği, zaman içerisinde sosyal anksiyete/fobi, çekingenlik, kaçınmacı kişilik tipi,sıkılganlık ve test/sınav anksiyetesi gibi durumlara bebep olabilir.

Sosyal beceri eğitiminin amacı, sosyal beceri eksikliği yaşayan çocukların ve gençlerin bu problemlerini düzeltebilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.


© 2015 Ametist Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi